نمایشگاه بین المللی تهران - 1384

در این گالری شما را به دیدن، تصاویری از غرفه گروه بین المللی مرآت در نمایشگاه بین امللی تهران در 9 بهمن 1384 دعوت می کنم. مرآت در این نمایشگاه با عرضه محصولات مختلف حضوری پررنگ داشت.